شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
فداي چشمان منتظرت مادر:(
امان از دل اين مادر، خدا ما را شرمنده شون نکنه ان شاالله
بميرم برايتان بي بي جان يا زينب کبري شما چه ها کشيديد که امام زمان فرمودند امان از دل زينب:(
تسبیح دیجیتال
برادران شهيد هاشمي
رتبه 93
3 برگزیده
4277 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top